Dating arhiva vidi

Vlaga se na pojavljuje u zimskom periodu kada padaju obilate kiše nego samo u ljetnom periodu.Moja arhitektica me je savjetovala da pošto prilikom adaptacije nisam stavio toplinsku izolaciju u pod bi bilo potrebno izolaciju riješiti ili brodskim podom ispod kojeg bi se stavila izolacija ili razbiti cijeli pod pa onda staviti izolaciju.Vjerojatno ima opcija automatizirane ventilacije kada se u stanu producira vlaga, pa bi to recimo bilo rješenje protiv neodgovornih gostiju. koje materijale koristiti za zvučnu izolaciju na gornjoj etaži kuće gdje se planira urediti mala teretana.

dating arhiva vidi-81

Odgovor Knauf ploče najprije treba impregnirati s TIEFEN GRUND, utrošak 1dl/m2, sušenje 5 sati i nakon toga se keramičke pločice lijepe tankoslojno punoplošno i na zid i na pločicu s Knauf FLEX KLEBER.

mogu li Vas zamoliti da mi preporučite način izolacije mog ravnog krova. Zanima me Vaša preporuka i koje slojeve da postavim za izolaciju.

Nije dobar detalj da se ispod horizontalnog žlijeba radi prekid toplinske izolacije jer stvarate tzv „hladni most“ i bit će moguć nastanak kondenzata na tom mjestu na unutarnjoj površini stropa.

Kao sekundarni pokrov treba na toplinsku izolaciju postaviti paropropusno-vodonepropusnu foliju, naš tip LDS 0.04 koja ima ugrađene ljepljive trake za spajanje na preklopima, a na zid atike ju treba spojiti preko trajno-elastičnog kita i letvica.

Razmak između greda je 80-90 cm a debljina samih greda je 12-14 cm.

Želja mi je da stavim kamenu vunu ali koliko vidim vase širine su do 60 cm..... Da li imate kamenu vunu za ovakve dimenzije greda ? Odgovor Imamo KP ploče kamene vune dimenzija 100x80cm za što dostavljam tehnički list u privitku. Inače kod rezanja ploča zbog ugradnje između rogova, najmanji otpad se dobije kada se ploče režu po dijagonali na način prema slici niže, pa su otpad samo isječci.Jedan zid sa zapadne strane sam iz štemao do kamena i iz fugirao bijelim cementom.Dobio sam prekrasan stari zid ali sam imao goste u travnju i nakon njihovog odlaska sam vidio da su sve fuge orošene kapljicama vode. Odgovor Dobili ste dobre savjete, još samo treba prisiliti goste da otvaraju prozore prilikom produkcije vlage ili ako ugradite ventilacioni sustav da ga ti isti gosti i „pokrenu“.Na ova dva zida koji imaju kamene kanale između kamenih zubova nalijepio kamene faše nešto veće debljine od izolacije koju bi stavio tako da se kiša ne bi zavlačila iza izolacije.Veći problem mi predstavljaju ova druga dva zida koji nemaju kanale.Ovim putem podsjećam na neke bitne prednosti kamene vune posebice u toplijim krajevima kao što je zanemarivi temperaturni rad (talište kamene vune preko 1000ºC, stiropor preko 65ºC), paropropusnost, zvučna i protupožarna izolacija, elastičnost, kemijska inertnost, negativnost na statički elektricitet i ostalo.Činjenica, kod vune je problem i zahtjeva podosta pedantnosti kada se moraju obrađivati istaci, kanali, profilacije, bordure ili ostali elementi na fasadama koji su zapravo i toplinski mostovi.